Huiswerkopdrachten

Het omzetten van wat er tijdens de geplande sessies aan bod komt naar de dagdagelijkse realiteit, vergt zonder meer nog heel wat bewuste aandacht, oefening en doorzettingsvermogen om tot de gewenste resultaten te komen .

Mindfulness oefeningen

We leren bewust omgaan met wat er is, het hier en nu, vanuit een niet-oordelende houding. Het gaat om de bereidheid te aanvaarden wat er is en de werkelijkheid onder ogen te zien.

Relaxatie oefeningen

Ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen,...

KEG kaarten

Keys to Emotional Growth – een set van artistieke prenten – te gebruiken met als doel het her-programmeren van oude denkpatronen, oude schema’s. Ter bevordering van iemand ‘s zelfwaarde, het creëren van meer zelfinzicht, zelfbewustzijn,...

Kernkwadranten

Uitgewerkt door Daniel Ofman. Het model reikt een unieke en inspirerende manier aan om jezelf beter te leren kennen. Zelfkennis geeft ons een innerlijk kompas en biedt houvast in deze snel veranderde en soms chaotische wereld.

Zintuigen en waarneming

Om ons meer bewust te maken van onze eigen specifieke manier van waarnemen. Ieder van ons neemt de wereld rondom zich waar door eigen specifieke filters. Deze zorgen ervoor dat we niet overspoelt raken door onze zintuigen, maar ook dat we de wereld rondom ons allemaal op een unieke manier ervaren. We zouden deze filters kunnen het vergelijken met de tuner van een radio. Naargelang de afstemming, hoor je een verschillend geluid.

Communicatie en interactie

Tools - Roos van Leary / Stad van Axen : analyse van communicatiestijl, communiceren vanuit persoonlijke kracht (assertiviteit), invloed van je communicatiestijl op anderen, anticiperen op conflictsituaties etc.

Transactionele Analyse

Is vooral gericht op persoonlijke groei en verandering en neemt daarbij de interactie tussen mensen als eerste aangrijpingspunt. Het omvat ook een theorie over hoe mensen psychisch in elkaar zitten en hoe psychische problemen ontstaan.

Rollenspel

Moeilijke gesprekken voorbereiden/uitbeelden/improviseren

Visualisatie

Verandering bewerkstelligen door gebruik te maken van de kracht van verbeelding

Psycho- educatie

U krijgt begrijpbare informatie over het probleem waarmee u kampt, de oorzaken, de symptomen, het verloop en hoe we samen te werk gaan

Koppeltherapie

Specifiek gericht op partner- relatie problematiekenIntegratief Psychotherapeute Wanda Govaers
Wanda Govaers
Integratief Psychotherapeute

Praktijkadres
Mechelsesteenweg 190 - bus 7
2018 Antwerpen (route)

info@wandagovaers.be
Raadpleging enkel na telefonische afspraak
GSM 0497 54 30 77Huisbezoek
Raadplegingen aan huis zijn mogelijk in de regio Noord Antwerpen (Kalmthout, Brasschaat, Hoevenen/Stabroek, Kapellen.
Klik hier voor praktische info.
Ondernemingsnummer 0843.367.587
Lidmaatschap beroepsvereniging B.N.V.I.P. : PT-19580728-091128
Overeenkomst CM-tegemoetkoming psychotherapie voor kinderen en jongeren : 09983773

Deze website gebruikt geen cookies