Integratieve Psychotherapie

Wat?... hoor ik U denken. Het is inderdaad een hele mond vol, laat me trachten het een beetje te verduidelijken.

Integreren wil zeggen : samenvloeien, in een geheel doen opgaan.

Psychotherapie : een behandelmethode die toegepast wordt bij psychische klachten.

De diverse kennis en vaardigheden die ik me in de loop van de jaren heb eigen gemaakt op het gebied van het psychisch welzijn, stel ik ten dienst van mijn cliënten.

Het is dus telkens opnieuw een zoektocht naar de juiste ingrediënten en het juiste recept. Vastomlijnde werkvormen, protocollaire- of routinematige aanpak, staan haaks op deze werkwijze. Ieder mens is uniek, zowel genetisch als wat zijn levensgeschiedenis tot dan toe bepaald heeft. Maatwerk dus, voor ieder individu dat zich aandient, met gelijk welke klacht.

Alle psychotherapeutische scholen hebben hun waarde op één of andere manier bewezen. We onderscheiden vooral de meest bekende :

  • Psychodynamische therapie : (psychoanalyse) werken rond onbewuste scenario’s
  • Cliëntgerichte therapie : (Rogeriaans, existentiele psychotherapie,...) gedragingen en belevingen kunnen alleen begrepen worden vanuit de betekenissen die mensen er zelf aan geven.
  • Gedragstherapie : al doende leren
  • Cognitieve therapie : anders denken - de wijze van informatieverwerking geeft richting aan ieders leven en is bepalend voor emoties en gedragingen.
  • Systeemtherapie : (Contextuele therapie) psychische problemen hangen samen met verstoorde interactiepatronen.

Verder richt ik me tot de wereld van :

  • De psychopharmaca : vb. hoe werken chemische stoffen in op ons brein, welk effect hebben ze?
  • De genetica : vb. welke psychische aandoeningen hebben duidelijk een erfelijke component?
  • De evolutietheorie : vb. onze overlevingsinstincten, - strategieën onder de loep
  • De neurowetenschap : vb. het ontstaan en de werking van ons brein, bio-neuro feedback,…
  • De filosofen of oude wijsgeren : hoe kunnen zij ons inspireren


Integratief Psychotherapeute Wanda Govaers
Wanda Govaers
Integratief Psychotherapeute

Praktijkadres
Mechelsesteenweg 190 - bus 7
2018 Antwerpen (route)

info@wandagovaers.be
Raadpleging enkel na telefonische afspraak
GSM 0497 54 30 77Huisbezoek
Raadplegingen aan huis zijn mogelijk in de regio Noord Antwerpen (Kalmthout, Brasschaat, Hoevenen/Stabroek, Kapellen.
Klik hier voor praktische info.
Ondernemingsnummer 0843.367.587
Lidmaatschap beroepsvereniging B.N.V.I.P. : PT-19580728-091128
Overeenkomst CM-tegemoetkoming psychotherapie voor kinderen en jongeren : 09983773

Deze website gebruikt geen cookies